201404171397719988AUYI61iZ201404171397719995EZnb549K201404171397719978MXq85AY9201404171397719966pC4oNros

Den lokala byrån med stora resurser!
Redovisning
Rådgivning
Revision

Kompetens, förtroende och tillgänglighet.

Vi hjälper dig med alla eller
delar av ekonomifunktionen i företaget.

Nya tider, nya arbetssätt
- webbaserade och digitala lösningar.

Tips och nyheter

Viktiga datum

Skattedeklarationen ska vara redovisad och betald senast den 12:e varje månad för de med månadsmoms (den 12:e varje kvartal för kvartalsmoms) och personalskatt/arbetsgivaravgifter.

Den 2:a maj ska privata/enskild firmors inkomstdeklarationer vara inlämnade till Skatteverket om du inte har en ombudsman (redovisningskonsult) som ansökt om anstånd för senare inlämning.

Inkomstdeklarationen ska senast lämnas in 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Funderar du på att bilda aktiebolag?

Idag är lägsta gräns för aktiekapital 50 000 kr för nystart av aktiebolag, innan var det 100 000 kr. Det kan dock finnas skäl till att satsa mer än 50 000 kr då det kan ta tid innan verksamheten blir lönsam. Då kan vara bra att ha lite mer ”spelrum” innan aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften och bolaget måste upprätta kontrollbalansräkning.

Revisor eller inte?

Mindre aktiebolag har möjlighet att välja att inte ha någon kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor. För att detta ska vara möjligt så får bolaget inte överstiga två av tre följande kriterier:

  • Årsomsättning: 3 miljoner
  • Tre anställda
  • Balansomslutning: 1,5 miljoner kr

För de bolag som väljer att inte ha kvalificerad revisor finns möjlighet att få en bokslutsrapport där auktoriserad redovisningskonsult intygar att redovisningen är utförd enligt gällande krav.