201404171397719988AUYI61iZ201404171397719995EZnb549K201404171397719978MXq85AY9201404171397719966pC4oNros

Den lokala byrån med stora resurser!
Redovisning
Rådgivning
Revision

Kompetens, förtroende och tillgänglighet.

Vi hjälper dig med alla eller
delar av ekonomifunktionen i företaget.

Nya tider, nya arbetssätt
- webbaserade och digitala lösningar.

Tjänsteområden

Löpande bokföring

Vi bearbetar den löpande bokföringen varje månad eller annan lämplig tidsintervall, antingen hos oss eller direkt på plats i kundens egen dator. Vi erbjuder också webbaserade lösningar där vi kan samarbeta med kunden i olika moment. I de fall kunden har många leverantörsfakturor kan vi även scanna in dem och på så sätt spara tid.

Fakturering

Fakturering sker utifrån orderunderlag och enligt överenskommen tidsintervall antingen hos oss eller ute hos kund. Vi kan också lägga upp samarbete med kund via Internet/molnet.

Lönehantering

Lönehantering och lönebesked görs utifrån tidrapportering hos oss eller ute hos kund. Banklista för utbetalning finns tillgänglig i god tid före utbetalning.

Skattedeklarationer

Skattedeklaration görs varje månad avseende moms (eller kvartalsvis), personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt. 

Budget

Tillsammans med kunden analyserar vi och upprättar en budget för överenskommen tidsintervall.

Bokslut

Bokslut med tillhörande bilagor upprättas en gång per år. Bokslutsrapport lämnas vid önskemål. För aktiebolag där revisor har valts lämnas bokslut, bilagor och verifikationer direkt till revisor för granskning för att få hög effektivitet.

Årsredovisningar

Komplett årsredovisning med bolagsstämmoprotokoll och påskriven revisionsberättelse, för de som har valt att ha revisor, skickas in till Bolagsverket.

Rådgivning

Ekonomisk rådgivning avseende olika områden tillhandahålls, både enklare och svårare frågeställningar. Vi samarbetar med experter inom områden såsom skatter, företags- och familjejuridik, IT och även företagsvärdering.

Överlåtelser/Generationsskiften

Aktieägarna/företagsledaren kanske tänker gå i pension eller sälja verksamheten. Sådana händelser måste planeras lång tid i förväg för att avslutet/övergången ska bli så framgångsrik och skatteeffektiv som möjligt. Vi bistår här med rådgivning och därefter förslag på planering, ordning och struktur.

Bolagsbildningar

Vi kan hjälpa till med snabba bolagsbildningar genom att vi har tillgång till färdiga bolag eller om ni har lite längre tid på er kan vi hjälpa till med att starta och bilda ett nytt bolag. Ett nytt bolag kan ta mellan ca 4-10 veckor (beroende på bolagets namn) att färdigställa men är mindre kostsamt.  

Revision

Genom samarbete med godkända och auktoriserade revisorer tillhandahålls fullständiga revisioner, avgränsade eller tilläggsrevisioner såsom granskning av kontrollbalansräkning mm, övrig revisionsrådgivning och andra närliggande frågeställningar.